Budování obce

Rok 2023

Přestavba bývalé obecní hospody na Obecní dům čp.111 II. etapa:
Celkové náklady v roce 2023 činily 2,131.923,83 Kč.
Byly vybudovány konstrukce pro sádrokartonové příčky a stropy, vodovodní rozvody, rozvody topení, hydroizolace, tepelné izolace, podkladní betonové potěry podlah, instalace silových rozvodů elektřiny a dokončen hromosvod.
Investiční dotace z PRV JMK činila 275.000,- Kč a individuální investiční dotace z JMK ve výši 355.000,- Kč.
Byla ukončena II.etapa a budova zhodnocena o 4,600.491,13 Kč.
Firmy: ZESS a.s. Boršice a Pospíšil & Švejnoha s.r.o. Rousínov.

Obecní dům čp.111 - služby konzultační, poradenské a právní:
Celkové náklady 162.906,04 Kč. Firma: Pospíšil a Švejnoha Rousínov.

Vybavení dětského hřiště:
Celkové náklady 142.310,52 Kč.
Bylo instalováno pískoviště s příslušenstvím, řetězová houpačka, lev prolézací a lavička kovová 2 ks.
Firmy: Bonita Drásov a Kovofit Praha.

Následná péče o stromky v Dobročkovicích v roce 2023:
Celkové náklady činí 86.785,- Kč.
Neinvestiční dotace z JMK ve výši 60.000,- Kč.
Jedná se o výsadbu a dosadbu stromků 18 ks a keřů 16 ks + drobný materiál a ošetření dřevin v místní lokalitě ,,Vévoz“.
Firma: Jiří Horáček, Slavkov u Brna.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2023:
Celkové náklady ve výši 70.699,- Kč.
Dotace z JMK v částce 49.000,- Kč.
Pořízeno bylo elektrické kalové čerpadlo 1 ks, oblek zásahový 2 ks, obuv zásahová 1 ks, přilba SICOR 3 ks, trhací hák 1 ks a pracovní rukavice 1 ks.
Firma: 4 FIRE Svatobořice a Jan Přibilík Brno.

Nákup nádob na zimní posyp (3 ks):
Náklady 15.089,- Kč.
Firma: Secure Solutions s.r.o., Zlín.

Oprava obecní kanalizace:
V místní lokalitě Na Pustým v hodnotě 16.540,- Kč. Firma: Jan Přibilík, Brno.

Zakoupení chladících vitrín:
Pořízeny 2 ks o celkové hodnotě 25.520,- Kč a umístěny v kulturním domě a na turistickém odpočívadle.
Firma: Alza.cz a.s. Praha.

Údržba zeleně v parku:
Celkové náklady činily 15.717,- Kč.
Firma: Jiří Horáček, Slavkov u Brna.

Cyklomapa Vyškovsko:
V areálu turistického odpočívadla byla instalována malovaná orientační mapa za cenu 11.991,- Kč.
Firma: CBS nakladatelství s.r.o., Zlín

Oprava budovy OÚ čp.92:
Výměna žaluzií v přízemních místnostech o hodnotě 9.620,- Kč.
Firma: Tomáš Kachlík, Bučovice.

Pořízení vitrín venkovních:
Zakoupeny vitríny kovové prosklené jednokřídlé v ceně 8.245,31 Kč.
Firma: B2B Partner Ostrava.


Rok 2022

Přestavba bývalé obecní hospody na Obecní dům:
II. etapa. Celkové náklady v roce 2022 činily 2,468.567,30 Kč. Byla vybudována nová střecha, provedeny izolace budovy, dlažba a přípojka NN. Jedná se o nedokončenou investici. Firmy: ZESS a.s. Boršice a Josef Reška Bučovice.

Obecní dům - služby konzultační, poradenské a právní:
Celkové náklady 378.758,84 Kč. Firmy: Pospíšil a Švejnoha Rousínov, Ing. Václav Prášek Brno a FINTES Karel Brno.

Kanalizace – opravy a udržování:
Celkové náklady činí 191.967,50 Kč.

Kanalizace – služby konzultační, poradenské a právní:
Celkové náklady ve výši 110.925,54 Kč.

Pohřebnictví – služby konzultační, poradenské a právní:
Celkové náklady činí 151.236,69 Kč.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2022:
Celkové náklady ve výši 68.680,- Kč. Dotace z JMK v částce 48.000,- Kč.
Pořízeno bylo ochranná obuv s membránou ( 3 ks ), ochranné obleky zásahové ( 3 ks ), přilby záchranářské pro technické zásahy ( 4 ks ) a ochranné rukavice ( 3 ks ).
Firma: 4 FIRE Svatobořice.

Následná péče o stromky v Dobročkovicích v roce 2022:
Celkové náklady činí 77.256,- Kč. Neinvestiční dotace z JMK ve výši 50.000,- Kč.
Jedná se o výsadbu a dosadbu stromků a keřů v místní lokalitě "Vévoz".
Firma: J.Horáček, Slavkov u Brna.

Obnova hřbitovní zdi:
Celkové náklady ve výši 327.322,38 Kč. Dotace z JMK v částce 160.000,- Kč.
Firma: ZESS a.s. Boršice.

Obnova vstupního objektu a márnice hřbitova v obci Dobročkovice:
Celkové náklady činily 760.108,64 Kč. Dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 299.672,- Kč.
Firma: ZESS a.s. Boršice.

Zhotovení a montáž brány na hřbitově:
V roce 2021 záloha 45.000,- Kč a v roce 2022 doplatek 45.000,- Kč.
Firma: PRALLORA Zouhar.

Nákup stavebního materiálu na opravu budovy obecního úřadu (orlovna):
Celkové náklady 100.756,- Kč. Firma: Radek Přibilík.


Rok 2021

Přestavba bývalé hospody na Obecní dům – vybudování zázemí technických služeb a dělící zídky:
Celkové náklady činily 1,461.929,- Kč. Investiční dotace z JMK ve výši 250.000,- Kč. Projektová dokumentace 1,197.900,- Kč a stavební práce 264.029,- Kč.
Firmy: Pospíšil a Švejnoha Rousínov a stavební firma Josef Reška Bučovice.

Odkanalizování obce Dobročkovice – PD:
Celkové náklady v roce 2021 v částce 276.545,50 Kč za vypracování projektové dokumentace. Investiční dotace z JMK ve výši 450.000,- Kč byla schválena a bude obci vyplacena v průběhu roku 2022.
Firma: Pospíšil a Švejnoha, Rousínov.

Pořízení lanové pyramidy a fitness prvků (2 ks) na hřišti:
Celkové náklady činí 181.517,- Kč.
Firma: COLMEX Praha.

Oprava vstupní brány a kamenného kříže na hřbitově:
Celkové náklady činí 124.710,- Kč.
Firma: PRALLORA Zouhar a HP kámen Hulín.

Oprava oplocení za budovou bývalé školy:
Náklady činí 116.097,- Kč.
Firma: Jaroslav Hamšík, Dobročkovice

Pořízení baru a dřezu s příslušenstvím včetně oprav na sále KD:
Celkové náklady činily 110.864,- Kč.
Firma: Jaroslav Hamšík, Dobročkovice.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany:
Celkové náklady ve výši 60.804,- Kč. Dotace z JMK v částce 40.000,- Kč. Pořízen byl tablet s aplikací a pracovní polohovací pásy (4 ks).
Firmy: GINA Software a 4 FIRE Svatobořice.

Následná péče o stromky v Dobročkovicích:
Celkové náklady činí 177.086,- Kč. Neinvestiční dotace z JMK ve výši 50.000,- Kč. Jedná se o výsadbu a dosadbu stromků v místní lokalitě ,,Vévoz“ a ,,Lačnov“ pod kostelem.
Firma: J.Horáček, Slavkov u Brna.

Poradenské, projektové a zadávací dokumentace a stavební dozor:
Náklady celkem 100.465,15 Kč. Jedná se o dokumentaci pro realizace budování a oprav obecního majetku.
Firma: Pospíšil a Švejnoha Rousínov.

Oprava turistického odpočívadla:
Úhrada ve výši 39.000,- Kč.
Firma: Truhlářství Michal Novák, Nemochovice.

Výměna světel veřejného osvětlení (4 ks):
Náklady ve výši 32.169,06 Kč.
Firma: HALUMIA Brno.

Pořízení techniky pro údržbu veřejné zeleně:
Celkové náklady ve výši 32.525,- Kč na nákup benzínové sekačky a křovinořezu.
Firmy: MOUNTFIELD Vyškov a MOTOBEL Bučovice.


Rok 2020

Oprava střechy víceúčelového objektu v Dobročkovicích čp.92
Celkové náklady činily 857.043,29 Kč. Podíl obce 617.043,29 Kč.
Dotace z rozpočtu JMK 240.000,- Kč.
Firma: Lengál Blažovice.

Následná péče o stromky v obci Dobročkovice
Celkové náklady činí 60.668,- Kč.
Podíl obce 18.201,- Kč a podíl dotace z rozpočtu JMK 42.467,- Kč.
Firma: J. Horáček, Slavkov u Brna.

Projektové dokumentace, studie a analýzy v souvislosti s realizací oprav budov a staveb
Celkové náklady činí 181.955,13 Kč.
Firma: Pospíšil a Švejnoha, Rousínov.

Výsadba stromů v lokalitě "Vévoz" a pod kostelem
Náklady celkem 243.429,- Kč.
Firma: J. Horáček, Slavkov u Brna.

Studie odkanalizování obce
Náklady 57.475,- Kč.
Firma: Trunda Olomouc.

Světla pro veřejné osvětlení
Celkové náklady 47.527,59 Kč.
Firma: HALUMIA Brno.

Terénní úpravy v obci
Celkové náklady činily 41.154,- Kč.
Firmy: František Majerčák, Brankovice, M. Kořínek Marefy, Josef Reška, Bučovice.


Rok 2019

Oprava krytových vrstev místních komunikací v obci Dobročkovice
Celkové náklady činily 2,482.691,88 Kč. Podíl obce 534.091,88 Kč.
Dotace z rozpočtu MMR 1,648.600,- Kč a dotace z rozpočtu JMK 300.000,- Kč.
Firma: EUROVIA CS, a.s. Brno.

Oprava místních komunikací v obci Dobročkovice
Celkové náklady činily 159.471,71 Kč.
Firma: EUROVIA CS, a.s. Brno.

Vegetační úprava parčíku s pomníkem I. a II. světové války v Dobročkovicích
Celkové náklady 211.889,- Kč. Podíl obce 106.889,- Kč a dotace z rozpočtu JMK 105.000,- Kč.
Firma: Jiří Horáček, Ginko centrum, Slavkov u Brna.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2019
Celkové náklady činily 53.638,- Kč. Podíl obce 17.638,- Kč a dotace z rozpočtu JMK 36.000,- Kč.
Pořízeny byly hadice B 75 a D 25, proudnice, žebřík vysunovací, stativ osvětlovací, kuly, lano, zásahové rukavice a varný izolovaný termos.
Firmy: Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava a Mmilenium s.r.o., Liberec.

Následná péče o stromky v Dobročkovicích
Celkové náklady činí 43.548,- Kč. Podíl obce 13.548,- Kč a dotace z rozpočtu JMK 30.000,- Kč.
Provedena náhradní výsadba stromků v lokalitě Vévoz, včetně příslušenství a provedena opakovaná zálivka, okopávání a ožínaní.
Firmy: Jiří Horáček, Ginko centrum, Slavkov u Brna a Petr Cupák, Vyškov.

Světla pro veřejné osvětlení
Celkové náklady činily 87.180,- Kč. Pořízeno 7 ks úsporných LED světel.
Firma: HALUMIA Brno.

Oprava veřejného osvětlení
Celkové náklady činily 21.242,- Kč.
Firmy: Kalous Bučovice a Blahoslav Křen, Brankovice.

Oprava střechy na budově bývalé školy čp.134
Celkové náklady 9.930,- Kč.
Firma: Jiří Lexa, Dobročkovice.

Projektová dokumentace budovy čp.111
Celkové náklady 36.300,- Kč.
Firma: Pospíšil a Švejnoha, Rousínov.

Oprava vodovodu, odpadů a elektrických rozvodů v budově čp.111
Celkové náklady 60.427,90 Kč.
Firma: Jan Přibilík, Brno.

Oprava terénu u školy a obecní cesty v Záhumení
Celkové náklady 18.646,50 Kč.
Firma: Josef Reška, Bučovice.

Oprava kanalizace za mlatem KD čp.9
Celkové náklady 31.702,- Kč.
Firma QUANTUM Vyškov.


Rok 2018

Nákup budovy staré hospody čp. 111
Celkové náklady na pořízení budovy včetně pozemku par.č.st.144 o výměře 567 m2 činí 250.000,- Kč.

Technické zhodnocení veřejného osvětlení
Celkové náklady činí 86.852,- Kč. Jedná se o vybudování 3 sloupů veřejného osvětlení.
Firma: Technické služby Bučovice.

Oprava veřejného osvětlení
Celkové náklady 45.844,- Kč.
Firmy: Smart Lumen a Technické služby Bučovice.

Oprava zábradlí v parku
Celkové náklady 18.027,- Kč.
Firma: Tynkl Vladimír Bučovice.

Oprava místního rozhlasu
Celkové náklady 13.939,20 Kč.
Firma: František Křivák Hluk.

Oprava kanalizace v místní lokalitě "Vévoz"
Náklady činí 36.759,- Kč.
Firma: Josef Reška, stavební firma Bučovice.

Oprava prostranství a schodiště Společenského a kulturního centra Dobročkovice
Celkové náklady činí 619.909,- Kč. Podíl obce 369.909,- Kč a podíl dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 250.000,- Kč.
Firma: Josef Reška, stavební firma Bučovice.

Rekonstrukce památníku padlých v I. a II. světové válce (v parku)
Náklady činí 221.551,- Kč.
Firma: HP Kámen Hulín.

Ozelenění "Vévoz"
Celkové náklady 31.074,- Kč na vysazení 12 ks listnatých stromků.
Firma: AGRO Tuřany.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany
Celkové náklady činí 55.312,- Kč. Podíl obce 18.312,- Kč a podíl dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 37.000,- Kč.
Byl pořízen nůžkový stan (27.359,- Kč), osvětlovací stativ, zásahové komplety, sada hrnců a vařič plynový.
Firmy: Existents Brno, Kleiner Brno, Miroslav Málek Liberec, Požární bezpečnost Jihlava.

JMK
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Oprava místní komunikace v obci Dobročkovice
Celkové náklady činily 1,191.375,85 Kč. Podíl obce 690.024,85 Kč a podíl dotace z rozpočtu MMR ČR činil 501.351,- Kč.
Firma: EUROVIA CS, a.s. Brno.


Rok 2017

Pořízení nového dopravního automobilu FORD Transit s příslušenstvím pro JSDH
Celkové náklady: 1,134.774,- Kč. Podíl obce 384.774,- Kč.
Podíl dotace z MV GŘ HZS Praha 450.000,- Kč a podíl dotace z rozpočtu JMK 300.000,- Kč.
Firma: CARENT Brno.

Obnova vybavenosti Společenského a kulturního centra Dobročkovice
Jedná se o 50 ks stolů a 300 ks židlí.
Celkové náklady 524.898,- Kč. Podíl obce 324.898,- Kč.
Dotace z rozpočtu JMK 200.000,- Kč.
Firma: Frank Blahoslav, Dobročkovice.

Pořízení věcných prostředků požární ochrany
Jedná se o motorovou pilu, nůžkový stan, pracovní rukavice a karabiny.
Celkové náklady 51.133,- Kč. Podíl obce 26.133,- Kč.
Dotace z rozpočtu JMK 25.000,- Kč.
Firmy: Garteko Brno, Existents Brno a Hasičské vybavení Brno.

JMK
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Úprava topné soustavy v kulturním domě
Celkové náklady 85.147,- Kč. Firma: Miroslav Petr, Brankovice.

Oprava veřejného osvětlení
Celkové náklady 59.575,- Kč. Firmy: Smart Lumen, Brno a Technické služby Bučovice.

Oprava sportovního zařízení na hřišti
Celkové náklady 36.997,- Kč. Firma: Stavby Krajča, Pozlovice.

Oprava kanalizace v Záhumení
Celkové náklady 34.233,- Kč. Firma: Josef Reška, stavební firma, Bučovice.


Rok 2016

Pasportizace dopravního značení Dobročkovice
Celkové náklady 203.873,- Kč. Podíl obce 103.873,- Kč. Dotace z JMK 100.000,- Kč. Firmy: Pospíšil a Švejnoha s.r.o., Rousínov, Jiří Pospíšil Stavoservis Letonice a Správa a údržba silnic JMK, Brno.

Ozelenění obce
Celkové náklady 14.132,- Kč. Podíl obce 5.652,- Kč. Dotace z JMK 8.480,- Kč. Jedná se o 5 ks ovocných stromků a 13 ks okrasných stromků.


Rok 2015

Údržba místní komunikace (Malá Strana)
Celkové náklady: 2,883.126,70 Kč. Podíl obce: 2,683.126,70 Kč. Dotace z JMK 200.000,- Kč. Firma: Eurovia CS, a.s. Brno.

Nákup motorového kalového čerpadla pro JSDH Dobročkovice
Celkové náklady: 43.100,- Kč. Podíl obce 13.100,- Kč. Dotace 30.000,- Kč z JMK.

Věcné vybavení JSDH Dobročkovice
Celkové náklady 215.254,- Kč. Podíl obce 65.254,- Kč. Dotace z JMK 150.000,- Kč. Jedná se o výměnu vrat v požární zbrojnici (156.631,- Kč) - firma: LOMAX, s.r.o. Bořetice + drobné věcné vybavení (58.623,- Kč).


Rok 2014

Rekonstrukce sociálního zařízení a malba sálu kulturního domu
Celkové náklady: 278.671,- Kč. Dotace 180.000,- Kč (EU: 144.000,- Kč a národní zdroje: 36.000,- Kč). Jedná se o výměnu vodoinstalace, odpady, WC, zednické práce, oprava povrchů omítek, obkladů, podlah, výmalba sálu a sociálního zařízení. Firmy: Miroslav Petr Brankovice, Luža – Láníček Brankovice a Soldán Jan Bučovice.

Doplnění dětského hřiště herními prvky (2 kusy)
Celkové náklady: 57.245,- Kč, podíl obce: 7.245,- Kč a dotace z JMK 50.000,- Kč. Firma: Jaroslav Hamšík Dobročkovice.

Dovybavení JSDH Dobročkovice (elektrocentrála + obleky)
Celkové náklady 36.179,- Kč, podíl obce 12.179,- Kč a dotace z rozpočtu JMK 24.000,- Kč. Firmy: Nářadí Slavkov, s.r.o. a Požární bezpečnost s.r.o., Kyjov.


Rok 2013

Oprava budovy kulturního domu
Dotace z JMK 200.000,- Kč, podíl obce 202.537,- Kč. Celkové náklady 402.537,- Kč. (Oprava topení v KD + restaurace).
Firma: Miroslav Petr, B.Němcové 324, Brankovice.

Společenské a kulturní centrum Dobročkovice - realizace úspor energie
Celkové náklady 2,530.671,- Kč. (Zateplení pláště budovy). Dotace ze SFŽP: 1,196.725,20 Kč, podíl obce: 1,333.945,80 Kč.
Firma: Luža a Láníček, s.r.o, Zahradní 310, Brankovice.


Rok 2012

Územní plán obce (aktualizace)
Dotace z JMK 58.100,- Kč, podíl obce 71.900,- Kč. Celkové náklady 130.000,-Kč.
Firma: Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, Brno.


Rok 2011

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Dotace z JMK 200.000,- Kč, podíl obce 228.230,- Kč. Celkové náklady 428.230,- Kč. Firma: Josef Reška, s.r.o., Legionářská 177, Bučovice. Provedení penetračního nátěru, výměna parapet, potažení stěn lepícím tmelem, obložení zdí zateplovacím materiálem, instalace 1 ks plastového okna, nanesení jednovrstvé omítky, nanesení tenkovrstvé barevné omítky, vybudování podrovnávky na vstupní i zadní části budovy, zabarvení podrovnávky tenkovrstvou omítkou, odstranění starých rýn a okapů, instalace nových rýn, okapů, žlabů, kovových lišt a úprava vtoku do kanalizace.

Rekonstrukce budovy skladiště PO
Celkové náklady: 130.832,- Kč. Firma: Josef Reška, s.r.o., Legionářská 177, Bučovice. Provedení penetračního nátěru, potažení stěn lepícím tmelem, obložení zdí zateplovacím materiálem, nanesení jednovrstvé omítky, nanesení tenkovrstvé barevné omítky, vybudování podrovnávky, zabarvení podrovnávky tenkovrstvou omítkou, odstranění starých rýn a okapů, instalace nových rýn, okapů, žlabů a kovových lišt.

Pergola u turistického odpočívadla
Celkové náklady: 143.191,- Kč. Firma: Jaroslav Hamšík, s.r.o., Dobročkovice 67. Vyrobena z modřínového dřeva, zastřešení z bonského šindele a instalován plechový okap.

Vyšívaná vlajka s obecním znakem
Celkové náklady: 46.836,- Kč. Firma: ALERION, s.r.o., Chaloupkova 1, Brno.


Rok 2010

Oprava budovy obecního úřadu
Oprava vstupní a schodišťové chodby, výměna zábradlí, výměna dlažby na chodbě a schodišti, provedení nové izolace na vstupní chodbě, namontování obložení na vstupní chodbě, odstranění starého dřevěného schodiště na půdu a jeho zapravení, instalace stropního podhledu na schodišťové chodbě, osazení vysouvacích schodů na půdu v technické místnosti, zbudování střechy na přístavku (hasička), obnova elektroinstalace s příslušenstvím, malířské a natěračské práce na chodbě a v kanceláři starosty obce.

Celkové náklady: 316.047,- Kč.
Dotace z Programu obnovy venkova JMK činila 200.000,- Kč.


Rok 2009

Oprava budovy obecního pohostinství
Dotace z JMK 200.000,- Kč
Podíl obce 119.644,50 Kč
Celkem náklady 319.644,50 Kč
Účast 6 firem.

Dětské hřiště - hrací prvky (prolézačka + ruské kuželky)
Dotace z JMK 30.000,- Kč
Podíl obce 2.163,- Kč
Celkem náklady 32.163,- Kč
Účast 4 firem.

Oprava turistického odpočívadla
92.782,- Kč
Firma: Radek Přibilík, Křížkovského 21, Brno.

Oprava obecní silnice
51.237,- Kč
Firma: Správa a údržba silnic JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.

Projekt „Vítejte u nás“
- rozvoj cestovního ruchu SO Mezihoří" v hodnotě 195.511,- Kč (informační kiosek, tabule, propagační materiály).
Z dotace bude na účet obce v roce 2010 vráceno 180.847,- Kč.


Rok 2008

Oprava budovy Obecního úřadu Dobročkovice
Firmy: GEMAC Račice, Josef Reška s.r.o., Jaroslav Hamšík
Dotace z JMK: 155.000,- Kč
Celkové náklady: 242.091,50,- Kč

Úprava veřejného prostranství obce
Firma: Josef Reška s.r.o., Bučovice
Dotace z JMK: 200.000,- Kč
Celkové náklady: 200.007,- Kč

Projektová dokumentace-rekonstrukce budovy KD
Dotace z JMK 54.000,- Kč, podíl obce 42.075,- Kč, celkem proinvestováno: 96.075,- Kč. Atelier 22, Kroftova 45, Brno

Oplocení fotbalového hřiště
44.874,90 Kč, firma: Petr Krajča, Pozlovice 315

Položení umělého povrchu na tenisový kurt
527.932,80 Kč, firma: Petr Krajča, Pozlovice 315

Vybudování pracoviště Czech POINT
Proinvestováno: 52.220,80 Kč, dotace: 52.000,- Kč.


Rok 2007

Turistické odpočívadlo Dobročkovice
Realizace započala: 15.10.2007
Ukončena: 7.12.2007
Dílo provedla firma: Stavební firma Josef Reška, Legionářská 177, Bučovice
Celková hodnota: 904.067,50 Kč

Dotace z Min. pro místní rozvoj ČR: 597.000,- Kč
Podíl obce: 307.067,50 Kč
Parametry:
1.) Vestavba sociálního zařízení 12 m2
2.) Odstavné parkoviště 78 m2
3.) Dětský kout prolézačky komplet 1
4.) Odpočívadlo - dřevěný přístřešek komplet 1
5.) Informační tabule komplet 1
6.) Hrací plocha hřiště 540 m2

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Dobročkovice
Celkem se rekonstrukce účastnilo 12 firem
Dotace z JMK: 110.000,- Kč
Celkem proinvestováno: 405.818,- Kč

Obnova chodníků

Obnovení provozu obecní knihovny


Rok 2006

Oprava kulturního domu
Firma: INSTAV, a.s. Vyškov
Dotace z JMK: 124.000,- Kč
Celkové náklady: 199.800,- Kč


Rok 2005

Oprava obecních chodníků
Materiál: Zámková dlažba (i s obrubou)

Předpokládané náklady: 654 000 Kč
Skutečné náklady: 654 000 Kč
Dotace z krajského úřadu: 190 000 Kč

Územní plán a urbanistická studie obce
Dotace z JMK 32.500,- Kč, podíl obce: 151.000,- Kč, celkem: 183.500,- Kč. Firma: Ing.arch.Miloslav Sohr, Brno


Rok 2004

Oprava obecních chodníků
Materiál: Zámková dlažba (i s obrubou)
Předpokládané náklady: 400 000 Kč
Skutečné náklady: 490 000 Kč
Dotace z krajského úřadu: 120 000 Kč

Výstavba vodovodu
Vodovod je napojen na tzv.Nesovickou větev,která přívádí vodu z Opatovic.
Zřizovatel vodovodu: VaK Vyškov.
Stavební firmy: Instav Vyškov, IMOS Brno

Zahájení výstavby: Prosinec 2003
Dokončení výstavby: Listopad 2004
Délka potrubí: 2392,5 m
Počet přípojek: 2/3 domů (asi 80)

Celkové náklady: 1 682 360,-
Na vodovodních řadech je osazeno 14 podzemních hydrantů a pro výhradně požární účely je osazen jeden nadzemní hydrant.


Rok 2003

Oprava budovy KD
94.150,- Kč, firma: Josef Reška, s.r.o. Bučovice, Legionářská 177


Rok 2000

Vodovod (2000-2006)
Pořízen formou úpisu akcií VAK, a.s. Vyškov ve výši 1,449.000,-Kč a projektová dokumentace v částce 233.360,- Kč. Celkem: 1,682.360,- Kč.

Rekonstrukce střechy kulturního domu
Firma: Josef Herman, s.r.o. Nesovice
Dotace z okresu Vyškov: 200.000,- Kč
Celkové náklady: 1.197.956,- Kč


Rok 1999

Oprava cesty a chodníku na hřbitov

Odkup obecního pohostinství
od Jednoty za 300.000,- Kč

Oprava obecní cesty a chodníku na hřbitov
199.342,50 Kč, dotace okres Vyškov 100.000,- Kč, podíl obce: 99.342,50 Kč, Firma: EKKOLINE S+O, s.r.o. Vyškov


Rok 1998

Oprava obecních komunikací
498.822,50 Kč, Firma: Správa a údržba silnic, a.s. Vyškov

Instalace elektrické sirény
33.600,- Kč.


Rok 1997

Oprava střechy na budově školy
283.999,80 Kč, Firma: S.K.R., s.r.o. Kroměříž

Oprava obec. komunikací
100.053,50 Kč, Firma: Správa a údržba silnic, a.s. Vyškov

Pořízení kancelářského nábytku
110.464,- Kč. Firma: Jaroslav Hamšík, Dobročkovice 67 a Blahoslav Frank, Dobročkovice 5


Rok 1996

Vybudování elektrického vytápění budovy obecního úřadu
31.465,10 Kč, Firma: Rauš elektro Bučovice, s.r.o.

Vybavení obecního úřadu elektrotechnikou
cca 110.000,- Kč


Rok 1994-95

Zesílení elektrické sítě
1,377.250,- Kč


Rok 1993

Vpustě do kanalizace v Záhumení a Familiích
Materiál 39.570,- Kč + svépomocí.

Vybudování přístavku u hasičské zbrojnice svépomocí


Rok 1992

Kanalizace svod v parku
Materiál 9.586,- Kč + svépomocí


Rok 1973

Vybudování nového obchodu. Zhotovení silnice okolo bytovky a školy. Dále kolem ulice Malá Strana. Bylo upraveno místo pro stavbu hostince a nového kulturního domu.
JZD se sloučilo s JZD Brankovice, Malínky, Kožušice. Sloučené JZD má název „Vítězný únor“.


Rok 1972

Zpevnění vozovky u školy a to o ploše 600 m². Postavení autobusové čekárny. Vybudování 110 bm kanalizace. Vybudování sociálního zařízení na MNV.

Akce Závazek Plnění Hodnota
Chodníky a obrubníky 780 1 008,5 110 000
Čekárna 437 873,5 30 000
Kanalizace 467 636 42 000
Sociální zařízení 135 672 20 000
Celkem 1 819 3 190 202 000

Rok 1971

Obci Dobročkovice byl udělen titul „vzorná obec“. MNV si dal závazek zbudovat 310 m kanalizace. Byl ustanoven závazek zabudovat 850 ks silničních obrubníků u školy, v ulici Familie a při výjezdu z obce. Skutečně bylo zabudováno 1100 ks.

Silnice se rozšířila až na 6,5 metru. Vybudováno 554 m² chodníků.

Druh práce Odpracovaných hodin Finanční náklady Hodnota
Kanalizace 1 648 62 421 100 000
Silniční obrubníky 3 188 78 240 118 325
Chodníky 1 088 27 635 48 235
Celkem 5 924 168 296 266 560

Rok 1970

Občané si upsali závazky (brigádnické hodiny zdarma) na rozšiřování silnice a kladení silničních obrubníků, na opravu hřbitovní zdi, budování chodníků a kanalizace a na úpravu záhonů před domy.