dobrockovice@email.cz 517 367 120

Služby občanům

Pronájem víceúčelového hřiště (kurt)

Permanentka:
do 15 let 150,- Kč,
nad 15 let 300,- Kč (domácí),
ostatní 450,- Kč.

Pronájem turistického odpočívadla

500,- Kč / den + energie

Pronájem sálu KD

1000,- Kč / den + energie