dobrockovice@email.cz 517 367 120

Mobilní signál

Vážení spoluobčané,
v reakci na podnět, který jsme za obec zaslali operátorům ohledně zhoršené kvality mobilního signálu, proběhlo místní šetření technikem společnosti T-Mobile a následná úprava na jejich vysílači (sdíleném s O2). U těchto 2 operátorů by mělo být znatelné zlepšení pokrytí. V návaznosti na tuto akci byla přislíbena komplexnější úprava vysílacího zařízení, která by měla pokrytí ještě více zlepšit, předpokládaný termín realizace je ale v řádu několika málo měsíců (požadavek na správce sítě o úpravu směrovosti vysílače tak, aby lépe pokrýval naši obec).

První technická úprava proběhla 16.3., 17.3. bylo provedeno kontrolní měření signálu, rádi bychom Vás proto požádali o zpětnou vazbu, zda je u Vás tato úprava znatelná, informaci nám můžete sdělit prostřednictvím formuláře níže nebo na email obce dobrockovice@email.cz.

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
E-mail:
Telefonní číslo
Operátor
Zlepšení pokrytí

Poznámka
Antispamová otázka: