Mapa stránek  Tisk  Vyhledávání:
Kontakty

O farnosti

Současnost

Farnost Dobročkovice patří do slavkovského děkanátu brněnské diecéze. Do farnosti patří pouze obec Dobročkovice a jejím duchovním centrem je farní kostel Všech svatých. Účast věřících na nedělní bohoslužbě je v průměru 35 lidí.

Historie

Farní kostel Všech svatých byl původně vystavěn v gotickém slohu, později byl vícekrát přestavován a upravován. Připomínán je patrně již roku 1348, samostatná fara se poprvé uvádí k roku 1409. V obci snad dříve existoval i bratrský sbor, který byl uzavřen v roce 1584. K roku 1613 se opět připomíná katolická fara, která pak ale patrně zanikla za třicetileté války. Jak a kdy přesně zanikla ovšem není jisté. Mohlo to být již v období po husitské revoluci, kdy byl úřad místního faráře dlouhodobě neobsazen, a pak byla opět postavena. Nebo zanikla až v pozdějším období přirozenou cestou tak, že duchovní správa byla vykonávána z Milonic a dobročkovická fara zůstala (snad pro nevelký počet farníků) trvale prázdná. Po 300 let pak patřily Dobročkovice do farnosti Milonice.

V roce 1938 se Dobročkovice staly samostatnou farností, nadále však ještě byly spravovány z Milonic. V létě r. 1939 se jako výpomocný duchovní na faru nastěhoval rodák P. Vincenc Knap (nar. 9. července 1877, vysvěcen v roce 1902). Od ledna do srpna r. 1939 pobýval ještě mimo farnost, ale pak se vrátil, od r. 1941 byl jmenován administrátorem a od. r. 1942 dobročkovským farářem. Zemřel 4. března 1952 v Dobročkovicích, kde je také pochován. V letech 1952 - 1656 byly Dobročkovice spravovány z Milonic P. Josefem Němcem. Od roku 1956 byl dobročkovickým farářem P. Inocenc Haňka, rodák z Blučiny u Židlochovic, nar. 22. července 1886 a vysvěcen 16. července 1911 v Brně. Z farnosti odešel na odpočinek r. 1971.

Od roku 1971 pak už byly Dobročkovice spravovány z vedlejších farností těmito duchovními správci:

P. Stanislav Ledabyl1971 - 1973 (správa z Brankovic)
P. Bedřich Antonín Krump1973 - 1985 (správa z Brankovic)
P. Zdeněk Prokeš1985 - 1993 (správa z Nemotic)
P. Petr Nešpor1993 - 2001 (správa z Milonic)
P. Miroslav Slavíček2001 - 2006 (správa z Milonic)
P. Pavel Lacina2006 - dosud (správa z Milonic)
P. Jan Krbec2013 - 2016 (správa z Milonic)
P. Martin Kohoutek2016 - dosud (správa z Milonic)

Mše sv. v kostele Všech svatých v Dobročkovicích bývá také o některých svátcích a slavnostech. Čas konání podle aktuálních ohlášek v Pořadu bohoslužeb.

Příprava na svátosti

http://milonice.rkf.cz/zivotni-udalosti/

Týdenní ohlášky naleznete na stránkách farnosti Milonice

http://milonice.rkf.cz/porad-bohosluzeb/

Složka: Farnost Dobročkovice
Telefon P. Martin Kohoutek: 605 352 976
E-mail: milonice@dieceze.cz
Duchovní správa: P. Martin Kohoutek, Milonice 56, 68333 Nesovice, tel.: 605 352 976

Nahoru

Aktuálně
Přístupnost
O webu