Mapa stránek  Tisk  Vyhledávání:
Kontakty

Kostel

Historie

Podle česky psané topografie moravské, tištěné r. 1564 od Bartoloměje Paprockého, rytíře polského, kostel v Dobročkocích dal vystavět v roce 1348 Mikeš ze Zástřizel, pán ze Zástřizel a Dobročkovic. Jedná se tedy o původně gotickou stavbu. V 19 století byl značně upravovaný.Kostel stojí na místě bývalé tvrze. Nelze však s jistotou určit, zda základy kostela tvoří bývalá kaple či střelnice. Při opravách bohužel nebylo odkryto okénko, které by nám pomohlo odhalit původní stavbu.

Tento kostel je zasvěcen Všem svatým. Farnost byla přifařena do Milonic. Dříve však bývala farností samostatnou. Záznamy uvádějí, že v roce 1409 zde byla fara, která byla později zbořena. V roce 1611 zde byla vystavěna opět katolická fara a ta zanikla za 30leté války. Kdy přestal být kostel farním, nelze přesně udat.

V „Inventáři“ Milonického kostela z roku 1804 se zmiňuje pisatel o pověsti, podle které se Dobročkovský farář před několika sty lety fary kvůli stáří vzdal a přijal fundaci u sv. Mořice v Olomouci, kterou založil. Farnosti Milonice a Dobročkovice patřily až do roku 1862 k arcidiecézi Olomoucké.


Opravy a údržba

Provedené práce v minulých letech (od roku 1990):

r. 1990:

r. 1991:

r. 1994:

r. 1997:

r. 1998:

r. 1999:

r. 2000:

r. 2002

r. 2004

r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2017

r. 2018

Úklid a výzdoba kostela:

Kostel se uklízí a zdobí květinami průběžně celý rok. Běžný úklid se koná každý týden a vždy jej má na starost určitá dvojice farnic. Generální úklid a patřičná výzdoba se provádí před velkými svátky (Vánoce, Velikonoce, hody)

Možnost finanční podpory:

Život farnosti a provoz kostela můžete finančně podpořit při nedělní sbírce nebo na čísle účtu: 107-4806120237/0100

Nahoru

Aktuálně
Přístupnost
O webu