Mapa stránek  Tisk  Vyhledávání:
Kontakty

Farní život

Bohoslužby

pravidelné mše sv.:

neděle v 9:30 hod.
středa v 18:00 hod.

nepravidelně:

Mše sv. bývá také o církevních slavnostech.


Církevní svátky

Vánoce:

Půlnoční mše sv. bývá nepravidelně. Na Boží hod, na svátek sv. Štěpána i na Nový rok je mše svatá jako v neděli. Na Silvestra bývá celodenní výstav Nejsvětější svátosti zakončený děkovnou bohoslužbou.

Velikonoce:

Velikonoční třídenní (Triduum) se slaví v Milonicích.

Hody (oslava patronů kostela):

Hody se slaví dopolední slavnostní bohoslužbou v neděli blízko svátku Všech svatých (1. listopadu) s odpoledním svátostným požehnáním.

Eucharistická úcta

Krátký výstav Nejsvětější svátosti oltářní se sv. požehnáním bývá jednou za měsíc (před 1. pátkem v měsíci) na konci středeční bohoslužby. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní je třikrát do roka: 19. května - den modliteb za Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci 13. září - adorační den v rámci brněnské diecéze 31. prosince - poděkování za uplynulý rok Slavnost Božího Těla: Mše sv. s eucharistickým průvodem kolem kostela se slaví vždy ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice - termín je pohyblivý podle Velikonoc (zpravidla koncem května či začátkem června).

Mariánská úcta

Modlitba sv. růžence je půl hodiny před každou mší svatou a také v neděli ve 14:30 hod. O první sobotě v měsíci bývá někdy mše sv. ke cti Panny Marie. Májové pobožnosti jsou během května vždy v neděli, ve středu a ve čtvrtek.


Další ínformace: dobrockovice.rkf.cz.

Nahoru

Aktuálně
Přístupnost
O webu